Towary wrażliwe – optymalne warunki w transporcie

Transport pomiędzy dostawcami lub magazynami wymaga często zachowywania specjalnych środków bezpieczeństwa. Dotyczy to jednak nie tylko ochrony produktów przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie jazdy. Istnieje szeroka grupa towarów, które potrzebują naprawdę specjalnego traktowania. Towary wrażliwe, bo tak się je nazywa, muszą mieć zapewnione stałe warunki na całej drodze od chwili zejścia z linii produkcyjnej aż do momentu, gdy trafią w ręce finalnego odbiorcy. Jednym z kluczowych parametrów jest temperatura. Jak zatem przewozić produkty, żeby mieć pewność, że zawsze są bezpieczne? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Towary wrażliwe, czym są? Przykłady

Towary wrażliwe, jak już powiedzieliśmy, potrzebują nieco większej uwagi podczas transportu. Trzeba im bowiem zapewnić stałe, ściśle kontrolowane warunki. Najczęściej wymagania dotyczą temperatury i wilgotności.

Dlaczego w ich przypadku jest to tak ważne? W głównej mierze z powodu nieodporności na zmianę tych parametrów. Istnieje wiele towarów, dla których wahanie temperatury nawet raptem o kilka stopni bywa katastrofalne w skutkach, powodując nieodwracalne zmiany we właściwościach fizykochemicznych oraz degradację produktu. Niekiedy potrafi prowadzić do trwałego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia przewożonego ładunku.

Zdarza się, że źle przewożone towary wrażliwe stają się wręcz niebezpieczne dla konsumentów. Tak bywa choćby z żywnością (świeżą i mrożoną), a także lekarstwami i środkami medycznymi. Dla nich warunki przewozu są zawsze ściśle określone przez producenta. Niedopełnienie wskazań bywa katastrofalne w skutkach i naraża ładunek na zniszczenie. Warto pamiętać że za utrzymanie właściwych parametrów temperatury i wilgotności odpowiada spedytor. To on jest pociągany do odpowiedzialności w razie pojawienia się jakichkolwiek uchybień.

Aby zapewnić optymalne warunki, stosuje się zatem szereg rozwiązań, których część jest określana przez wymogi prawa. Pozostałe natomiast ułatwiają transport nawet najbardziej delikatnych produktów.

Transport żywności i leków – typy pojazdów

Towary wrażliwe wymagają do przewozu specjalnych, przystosowanych do tego pojazdów, które często muszą przechodzić specjalne testy. Środki transportu przeznaczone do transportu żywności muszą na przykład być zatwierdzane przez oddziały Sanepidu.

Do najczęściej stosowanych typów pojazdów zalicza się:

  • izotermy,
  • chłodnie,
  • lodownie.

W pierwszym rodzaju temperatura w przestrzeni ładunkowej jest utrzymywana wyłącznie poprzez odpowiednią izolację ścian, sufitu i podłoża. W pozostałych stosuje się instalacje chłodnicze, umożliwiające utrzymywanie konkretnej temperatury przez cały czas transportu.

Instalacje w pojazdach do transportu produktów wrażliwych

Instalacja chłodząca pozwala na stworzenie konkretnych warunków w przestrzeni ładunkowej. Reguluje się ją zgodnie ze wskazaniami producentów towaru. Samo jednak określenie i ustawienie poprawnej temperatury i wilgotności nie wystarczają do zapewnienia bezpieczeństwa.

W pojazdach montuje się również instalacje pomiarowe, które nieustannie kontrolują warunki i rejestrują je na potrzeby spedytora oraz firm odbierających towar. Dzięki temu można mieć pewność, że w żadnym momencie parametry nie przekroczyły dopuszczalnych norm.

Wiele firm oprócz pomiaru wprowadza także dodatkowy alarm. Jego zadaniem jest natychmiastowe powiadomienie kierowcy oraz operatora transportu w chwili pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości. Pozwala to uratować towary wrażliwe przed zepsuciem oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych strat.

Ogrzewanie towarów w transporcie

W niektórych momentach istnieje konieczność nie tyle schłodzenia towarów, co utrzymania ich stałej temperatury w środowisku, w którym jest bardzo chłodno.

Dotyczy to choćby produktów spożywczych, przy których w okresie zimowym nie można doprowadzić do ich skrzepnięcia. Mowa na przykład o miodach lub syropach. Podobne wymagania potrafią pojawiać się jednak także przy innych typach towarów, jak choćby klejach, żywicach itp.

Wówczas zamiast dodatkowego schładzania w przestrzeniach ładunkowych stosuje się specjalne urządzenia grzewcze, które pozwalają utrzymać stałe warunki lub lekko ogrzać towar.

Do szczególnie popularnych rozwiązań zaliczają się ogrzewacze do beczek lub butli. Są to urządzenia elektryczne o dużej elastyczności, które ściśle przylegają do powierzchni ogrzewanego towaru, gwarantując mu utrzymanie optymalnych warunków przez cały czas transportu

Optymalne warunki termiczne, czyli bezpieczny transport

W niektórych przypadkach utrzymanie stałej temperatury w transporcie bywa naprawdę na wagę złota. Stosuje się do tego szereg instalacji, których zadaniem jest chłodzenie lub ogrzewanie przewożonych produktów. Dzięki temu towary wrażliwe nie tracą swoich właściwości oraz mogą trafiać do konsumentów zawsze w optymalnej kondycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge